Dokumentacija o poslovnim podacima

Mr MIKI Gift Shop daje na uvid svu dokumentaciju o poslovnim podacima firme, tako da je svako može preuzeti sa ove prezentacije.

NAPOMENA: Ova dokumentacija se daje samo na uvid kako bi se izbegle bilo kakve pravne nesuglasice. Njeno dalje korišćenje u bilo kakve druge svrhe bez saglasnosti vlasnika je protivzakonito.

Obrazac za identifikaciju

  1. U ovom dokumentu možete pronaći sve tehničke podatke firme (naziv, skraćeni naziv, brojeve telefona, lokaciju, delatnost, itd.)
  2. Za više informacija preuzmite dokument sa navedenog linka
 

 

PDV Potvrda

  1. Na uvid se daje PDV potvrda o lagalnosti firme sa punim nazivom, PIB i evidentiranim PDV brojem.
  2. Za više informacija preuzmite dokument sa navedenog linka.

PREUZIMANJE

 

Rešenje

  1. Izvod iz registra provrednih subjekata
  2. Za više informacija preuzmite dokument sa navedenog linka.

PREUZIMANJE